1217.3. Veiksmai su daugianariais

Pasirinkite atsakymą.

Ar daugianaris parašytas standartine forma? 5x^{3}+2x^{2}+y
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Procentai ir proporcijos
 3. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 6. Algebra: Lygčių savybės
 7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 8. Algebra: Vienodi vienanariai
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Algebra: Racionalieji skaičiai
 11. Algebra: Daugianariai
 12. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 13. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 14. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 15. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 16. Algebra:
 17. Algebra:
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 22. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 23. Algebra: Kintamojo reikšmė
 24. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 25. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 26. Algebra: Funkcija y = x²
 27. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 29. Algebra:
 30. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 31. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 35. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 36. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Algebra: Koordinačių plokštuma
 39. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 41. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas