667.3. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Parašykite atsakymą.

Ar teiginys yra teisingas ar ne? (Jei teisingas rašykite T, jei neteisingas F).
Atstumas tarp 2 taškų yra mažiausia įmanoma atkarpa tarp jų.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianariai
  2. Algebra: Tiesinė funkcija
  3. Algebra: Koordinačių plokštuma
  4. Algebra:
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  8. Algebra: Daugianariai
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas