1123.3. Lygčių savybės

Parašykite atsakymą.

Iš koks skaičiaus reikia padauginti abi puses, kad būtų ekvivalentiškas pakeitimas?
x-9=0 => 27 -3x = 0
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 3. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 5. Algebra: Funkcija
 6. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 7. Algebra:
 8. Algebra: Kintamojo reikšmė
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 13. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 16. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 17. Algebra: Koordinačių plokštuma
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 20. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 21. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 22. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 23. Algebra: Raidė - kintamasis
 24. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 25. Algebra: Koordinačių plokštuma
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 28. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 29. Algebra: Vienanariai
 30. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 31. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 34. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 35. Algebra: Trinariai
 36. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Algebra: Taško koordinatės
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Lygčių savybės