1188.3. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Įrašykite reikiamą simbolį. (<,> arba =)

\frac{64}{8} \frac{420}{60}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Algebra: Tiesinė funkcija
 3. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 6. Algebra: Priešingi daugianariai
 7. Algebra: Tapatybės
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 10. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 11. Algebra:
 12. Algebra: Lygčių savybės
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 15. Algebra: Lygčių savybės
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 18. Algebra: Skaičių lygtys.
 19. Algebra: Abcisės ašis
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Vienanario koeficientas
 22. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Skaičių lygtys
 25. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 26. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 29. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 30. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Algebra: Vienodi vienanariai
 33. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 34. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 35. Algebra: Dydžių priklausomybė
 36. Algebra: Taško koordinatės
 37. Algebra:
 38. Algebra:
 39. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo