1188.3. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Įrašykite reikiamą simbolį. (<,> arba =)

\frac{64}{8} \frac{420}{60}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Algebra: Taško koordinatės
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 8. Algebra: Lygčių savybės
 9. Algebra: Abcisės ašis
 10. Algebra: Tiesinė funkcija
 11. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 12. Algebra: Procentai ir proporcijos
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Algebra: Tapatybės
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 17. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 18. Algebra:
 19. Algebra: Priešingi daugianariai
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 22. Algebra: Vienanario koeficientas
 23. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 24. Algebra:
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 31. Algebra: Lygčių savybės
 32. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Algebra: Skaičiaus modulis
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Algebra:
 37. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 38. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 39. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 40. Algebra: Skaičių lygtys.
 41. Algebra: Skaičių lygtys
 42. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.