749.3. Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Pasirinkite atsakymą.

Ar algebrinė išraiška pertvarkyta teisingai? \frac{x+y}{14+14x}=2\times \frac{x+y}{2+2x}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  4. Algebra: ax² + bx = 0
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka