227.3. Medžiagų sudėtis ir struktūra.

Įrašykite trūkstamus žodžius!

Vandenilio dujos susideda iš .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėtis ir struktūra.