370.3. Medžiagų klasifikavimas.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Cheminiai junginiai, sudaryti iš metalo jonų ir vadinami bazėmis.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų klasifikavimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Fizika: Darbas ir energija.
  3. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  4. Algebra: Sumos formulė
  5. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  6. Geometrija:
  7. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
  8. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  9. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  10. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai