1952.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -5k^5\times 7k^{13} koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 2. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 7. Algebra: Koordinačių plokštuma
 8. Algebra:
 9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 12. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 13. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 14. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 15. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 16. Algebra:
 17. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 18. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 19. Algebra: Taško koordinatės
 20. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 21. Algebra: Skaičiaus modulis
 22. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 23. Algebra: Vienanario koeficientas
 24. Algebra: Daugianariai
 25. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 26. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Algebra: Trinariai
 30. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 31. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 32. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 35. Algebra: Vienanariai
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Daugianariai
 38. Algebra: Trinariai
 39. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 40. Algebra: Skaičiaus modulis
 41. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 42. Algebra: Dvinariai