1952.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -5k^5\times 7k^{13} koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 10. Algebra: Trinariai
 11. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 12. Algebra:
 13. Algebra: Daugianariai
 14. Algebra: Koordinačių plokštuma
 15. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 16. Algebra: Skaičiaus modulis
 17. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 21. Algebra: Daugianariai
 22. Algebra: Taško koordinatės
 23. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 24. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 25. Algebra:
 26. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 27. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 28. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 30. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 31. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 32. Algebra: Vienanariai
 33. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 34. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 35. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 36. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 37. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 38. Algebra: Skaičiaus modulis
 39. Algebra: Vienanario koeficientas
 40. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 41. Algebra: Trinariai
 42. Algebra: Dvinariai