216.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Ar duota išraiška yra tapatybė?
3x+8x-2x=3(x+x+x)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Algebra:
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 7. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Algebra: Skaičių lygtys
 11. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 15. Algebra: Procentai ir proporcijos
 16. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 17. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 18. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 19. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 20. Algebra: Ordinatės ašis
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Raidė - kintamasis
 23. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 25. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 26. Algebra: Lygties sąvoka
 27. Algebra: Funkcija
 28. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 29. Algebra: Procentai ir proporcijos
 30. Algebra: Taško koordinatės
 31. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 32. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 33. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 34. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 35. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 36. Algebra:
 37. Algebra:
 38. Algebra: Funkcija y = x²
 39. Algebra: Vienanariai
 40. Algebra: Raidė - kintamasis
 41. Algebra: Ordinatės ašis
 42. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu