216.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Ar duota išraiška yra tapatybė?
3x+8x-2x=3(x+x+x)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija y = x²
  2. Algebra: Tapatybės
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  7. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k