699.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.


Parašykite atsakymą.

Tiesė AB dalija plokštumą į dvi dalis. Įvardinkite taškus, kurios priklauso tai pusei plokštumos, kur yra taškai J,K ir M, nuo trumpiausios iki ilgiausios (atkarpų, kurios yra tiesėje AB nerašykite). Simbolius naudokite abėcėlės tvarka.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 2. Algebra:
 3. Algebra: Koordinačių plokštuma
 4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 6. Algebra: Kintamojo reikšmė
 7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 8. Algebra: Abcisės ašis
 9. Algebra: Vienodi vienanariai
 10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 14. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 15. Algebra: Funkcija y = x²
 16. Algebra: Lygčių savybės
 17. Algebra:
 18. Algebra: Dvinariai
 19. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 21. Algebra: Vienanario koeficientas
 22. Algebra: Dvinariai
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 24. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 25. Algebra: Raidė - kintamasis
 26. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 27. Algebra: Funkcija y = x²
 28. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 29. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 30. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 31. Algebra: Priešingi daugianariai
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 33. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 36. Algebra: Skaičių lygtys
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 40. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 41. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 42. Algebra: Abcisės ašis