699.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.


Parašykite atsakymą.

Tiesė AB dalija plokštumą į dvi dalis. Įvardinkite taškus, kurios priklauso tai pusei plokštumos, kur yra taškai J,K ir M, nuo trumpiausios iki ilgiausios (atkarpų, kurios yra tiesėje AB nerašykite). Simbolius naudokite abėcėlės tvarka.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Abcisės ašis
 2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 3. Algebra: Lygčių savybės
 4. Algebra: Skaičių lygtys
 5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 8. Algebra: Raidė - kintamasis
 9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 11. Algebra: Dvinariai
 12. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 13. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 14. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 15. Algebra: Dvinariai
 16. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 17. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 18. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Algebra: Koordinačių plokštuma
 20. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 21. Algebra: Funkcija y = x²
 22. Algebra: Vienanario koeficientas
 23. Algebra:
 24. Algebra: Priešingi daugianariai
 25. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 26. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 27. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Algebra: Dydžių priklausomybė
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 33. Algebra: Vienanario koeficientas
 34. Algebra: Funkcija y = x²
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 36. Algebra: Kintamojo reikšmė
 37. Algebra: Abcisės ašis
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 41. Algebra:
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija