2170.3. Moda

Pasirinkite atsakymą.

Knygynas pardavė 88 knygas: 21 poezijos kietu viršeliu, 17 romanų kietu viršeliu, 28 vaikiškas knygeles minkštu viršeliu, 13 brošiūrų minkštu viršeliu, 15 žodynų kietu viršeliu. Kuri knyga yra moda?

Kokia moda pagal viršelius?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  5. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  6. Algebra: Moda
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Fizika:
  10. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.