2170.3. Moda

Pasirinkite atsakymą.

Knygynas pardavė 88 knygas: 21 poezijos kietu viršeliu, 17 romanų kietu viršeliu, 28 vaikiškas knygeles minkštu viršeliu, 13 brošiūrų minkštu viršeliu, 15 žodynų kietu viršeliu. Kuri knyga yra moda?

Kokia moda pagal viršelius?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  3. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  4. Fizika: Masė ir tankis
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Formulė y = k/x