2170.3. Moda

Pasirinkite atsakymą.

Knygynas pardavė 88 knygas: 21 poezijos kietu viršeliu, 17 romanų kietu viršeliu, 28 vaikiškas knygeles minkštu viršeliu, 13 brošiūrų minkštu viršeliu, 15 žodynų kietu viršeliu. Kuri knyga yra moda?

Kokia moda pagal viršelius?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  4. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas