3016.3. Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Pasirinkite atsakymą.

Kas yra styga?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Apskritimo lanko ilgis
Potemė
Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanario koeficientas
 2. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra:
 5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Algebra: Abcisės ašis
 8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 11. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 14. Algebra: Tapatybės
 15. Algebra:
 16. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 17. Algebra: Taško koordinatės
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Lygčių savybės
 20. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 21. Algebra: Skaičių lygtys.
 22. Algebra: Priešingi daugianariai
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 24. Algebra: Skaičių lygtys
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 26. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 27. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 30. Algebra:
 31. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 34. Algebra: Lygčių savybės
 35. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 36. Algebra: Procentai ir proporcijos
 37. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 38. Algebra: Skaičiaus modulis
 39. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 40. Algebra: Tiesinė funkcija
 41. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 42. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.