3016.3. Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Pasirinkite atsakymą.

Kas yra styga?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Apskritimo lanko ilgis
Potemė
Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 10. Algebra: Priešingi daugianariai
 11. Algebra: Lygčių savybės
 12. Algebra: Tapatybės
 13. Algebra: Skaičiaus modulis
 14. Algebra: Vienanario koeficientas
 15. Algebra:
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Algebra: Tapatybės
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Algebra: Skaičių lygtys
 20. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 21. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 23. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 26. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 27. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 28. Algebra: Tiesinė funkcija
 29. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 30. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 31. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 32. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 33. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 34. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 35. Algebra: Taško koordinatės
 36. Algebra: Skaičių lygtys.
 37. Algebra:
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Abcisės ašis
 40. Algebra: Lygčių savybės
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Algebra: