2362.3. Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Ar figūra duota brėžinyje yra daugiakampis?


Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Laužtinė linija ir daugiakampis
Potemė
Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 6. Algebra: Skaičiaus modulis
 7. Algebra:
 8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 9. Algebra: Daugianariai
 10. Algebra: Lygčių savybės
 11. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 12. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 13. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 14. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 15. Algebra: Koordinačių plokštuma
 16. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 17. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 18. Algebra:
 19. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 20. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 21. Algebra: Kintamojo reikšmė
 22. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 26. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 31. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Algebra: Racionalieji skaičiai
 34. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 37. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 39. Algebra:
 40. Algebra: Tapatybės
 41. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 42. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka