2362.3. Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Ar figūra duota brėžinyje yra daugiakampis?


Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Laužtinė linija ir daugiakampis
Potemė
Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Funkcija y = x²
 4. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra: Skaičiaus modulis
 7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 8. Algebra: Kintamojo reikšmė
 9. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 10. Algebra: Tapatybės
 11. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 12. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 14. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 15. Algebra:
 16. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 17. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 18. Algebra: Racionalieji skaičiai
 19. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 20. Algebra:
 21. Algebra: Koordinačių plokštuma
 22. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 23. Algebra: Lygčių savybės
 24. Algebra:
 25. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 26. Algebra: Procentai ir proporcijos
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 30. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 31. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 32. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 37. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 38. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 39. Algebra: Daugianariai
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Vienodi vienanariai
 42. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka