3109.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Kvadratas turi lygias įstrižaines.
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Algebra: Tikimybė
  3. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  6. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  7. Fizika: Garso savybės
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Chemija: 10. kl
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.