3109.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Kvadratas turi lygias įstrižaines.
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  2. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  3. Algebra: Tikimybė
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  10. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės