1602.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Pasirinkite atsakymą.

Lygiakraštis trikampis _______________.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Raidė - kintamasis
 2. Algebra: Vienanariai
 3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 4. Algebra: Koordinačių plokštuma
 5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 6. Algebra: Raidė - kintamasis
 7. Algebra: Vienanario koeficientas
 8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 9. Algebra: Panašūs daugianariai
 10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 11. Algebra: Racionalieji skaičiai
 12. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 13. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 14. Algebra: Lygties sąvoka
 15. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 18. Algebra: Skaičių lygtys
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 20. Algebra:
 21. Algebra: Tapatybės
 22. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 25. Algebra: Vienanariai
 26. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 27. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 28. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 29. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 30. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 31. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 32. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 33. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 34. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 35. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 36. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 37. Algebra:
 38. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 39. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė