1602.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Pasirinkite atsakymą.

Lygiakraštis trikampis _______________.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 2. Algebra: Raidė - kintamasis
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 5. Algebra: Skaičių lygtys
 6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 7. Algebra: Vienanariai
 8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 11. Algebra: Raidė - kintamasis
 12. Algebra:
 13. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 14. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 17. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 18. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 20. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 21. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 22. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 23. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra:
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Algebra: Panašūs daugianariai
 28. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 29. Algebra: Tapatybės
 30. Algebra: Racionalieji skaičiai
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 32. Algebra: Koordinačių plokštuma
 33. Algebra: Vienodi vienanariai
 34. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 35. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 36. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 37. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Lygties sąvoka
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 42. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai