2653.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite teisingą atsakymą.

0.5\left(2\sqrt{7}\right)^2-2\sqrt{144}+\sqrt{5^2+12^2} =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Algebra: Proporcijos, procentai
  5. Fizika: Šviesos spektras.
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas