2653.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite teisingą atsakymą.

0.5\left(2\sqrt{7}\right)^2-2\sqrt{144}+\sqrt{5^2+12^2} =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Fizika: Garso sklidimas.
  3. Fizika:
  4. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Fizika: