630.3. Trinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Daugianaris, sudarytas iš būtent trijų dvinarių, vadinamas trinariu.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanario koeficientas
 2. Algebra: Koordinačių plokštuma
 3. Algebra: Vienanariai
 4. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 5. Algebra:
 6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 8. Algebra: Skaičiaus modulis
 9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 10. Algebra: Trinariai
 11. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 12. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 13. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 14. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Algebra: Daugianariai
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 21. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 22. Algebra:
 23. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 24. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 25. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 26. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 27. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 28. Algebra: Dvinariai
 29. Algebra: Taško koordinatės
 30. Algebra: Vienodi vienanariai
 31. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 32. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 33. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 34. Algebra: Daugianariai
 35. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 36. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 38. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 39. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 40. Algebra: Skaičiaus modulis
 41. Algebra: Trinariai
 42. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b