450.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą!

Užbaikite reakcijos lygtį
Ca(OH)2 + H2CO3
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  3. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Fizika:
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai