450.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą!

Užbaikite reakcijos lygtį
Ca(OH)2 + H2CO3
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  5. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Algebra: Trupmenos