1377.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia lygties x-18=0 šaknis?
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Daugianariai
 2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 6. Algebra: Lygčių savybės
 7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 15. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 16. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 17. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 18. Algebra:
 19. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 20. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 21. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 22. Algebra: Abcisės ašis
 23. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 24. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 25. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 26. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 27. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 28. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 29. Algebra: Tapatybės
 30. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 31. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 32. Algebra: Skaičių lygtys
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Algebra: Racionalieji skaičiai
 36. Algebra: Taško koordinatės
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 38. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 39. Algebra: Racionalieji skaičiai
 40. Algebra: Trinariai
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu