1377.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia lygties x-18=0 šaknis?
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  4. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
  5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės