464.3. Apšvietimas ir sauga.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar knygos skaitymas kambaryje, kuriame prastas apšvietimas, gali pakenkti žmogaus regėjimui?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Apšvietimas ir sauga.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  4. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Fizika: Garso pasekmės.
  7. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba