905.3. Trupmenos išraiška

Nustatykite reiškinio apibrėžimo sritį. Teigiamą begalybę žymėkite +B, neigiamą begalybę -B.

( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  2. Fizika:
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  5. Algebra: Moda
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos