905.3. Trupmenos išraiška

Nustatykite reiškinio apibrėžimo sritį. Teigiamą begalybę žymėkite +B, neigiamą begalybę -B.

( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  2. Fizika: Masė ir tankis
  3. Chemija:
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Formulė y = k/x
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai