1419.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Įrašykite tinkamą simbolį. (<,> arba =!)

12+\frac{12}{5}+0.31 18-\frac{13}{2}+3.45
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Panašūs vienanariai