1419.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Įrašykite tinkamą simbolį. (<,> arba =!)

12+\frac{12}{5}+0.31 18-\frac{13}{2}+3.45
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  7. Algebra:
  8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Algebra: Trinariai