2978.3. Slėgis.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokiu slėgiu veikia vanduo ežero dugną, jeigu ežero gylis yra 6 m. Vandens tankis yra 1000 kg/m^3 ir laisvo kritimo pagreitis yra g=10m/s^2..
P=
Pa
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Slėgis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Algebra: Parabolė
  9. Algebra: Hiperbolė
  10. Algebra: Diskriminantas