3177.3. Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas

Apskaičiuokite

Duoti trikampiai ΔABC∼ΔDEF panašūs, AB=5 cm, DE=3 cm. Apskaičiuokite proporcingų plotų santykį!
:
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio panašumo požymis. Panašumo koeficientas
Potemė
Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Geometrinė progresija
  2. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  3. Algebra: Bendri elementai
  4. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
  5. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  6. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  7. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
  8. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  9. Algebra: Koeficientas
  10. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.