2339.3. Kvadratinė funkcija

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite kvadratinės funkcijos y=x^2+16x+63 šaknis
Didžiausia šaknis =
Mažiausia šaknis =

Apskaičiuokite viršūnės koordinates.
x koordinatė =
y koordinatė =
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinė funkcija
Potemė
Kvadratinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Algebra: Tikimybės
  3. Chemija:
  4. Fizika: Astronomijos samprata.
  5. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  6. Algebra: Kvadratinė funkcija
  7. Geometrija:
  8. Fizika: Astronomijos samprata.
  9. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  10. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu