1199.3. Panašūs daugianariai

Užrašykite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Daugianario panašiųjų narių negalima atimti.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Algebra: Ordinatės ašis
  6. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  7. Algebra: Skaičiaus modulis
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis