1285.3. Procentai ir proporcijos

Pasirinkite atsakymą.

Kaip 66% gali būti išreikšti dešimtaine trupmena?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: