1285.3. Procentai ir proporcijos

Pasirinkite atsakymą.

Kaip 66% gali būti išreikšti dešimtaine trupmena?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Abcisės ašis
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  6. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  7. Algebra: Dvinariai
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė