1285.3. Procentai ir proporcijos

Pasirinkite atsakymą.

Kaip 66% gali būti išreikšti dešimtaine trupmena?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybė
 2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 5. Algebra: Vienodi vienanariai
 6. Algebra: Daugianariai
 7. Algebra: Dvinariai
 8. Algebra: Skirtingi vienanariai
 9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 10. Algebra: Tapatybės
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Dydžių priklausomybė
 16. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 19. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 20. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Algebra: Vienanario koeficientas
 24. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 25. Algebra: Trinariai
 26. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 27. Algebra: Procentai ir proporcijos
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 30. Algebra: Taško koordinatės
 31. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 32. Algebra: Skaičiaus modulis
 33. Algebra:
 34. Algebra: Abcisės ašis
 35. Algebra: Funkcija y = x²
 36. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 38. Algebra: Dydžių priklausomybė
 39. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 40. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 41. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 42. Algebra: