2193.3. Tikimybė

Užrašykite atsakymą.

Duotas skaičių rinkinys {15;10;4; 22;8; 15;7;3;15;9}. Koks yra skaičiaus 15 absoliutus ir santykinis dažnis
Absoliutus dažnis:
Santykinis dažnis:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Hiperbolė
  2. Fizika:
  3. Chemija: Medžiagos kiekis.
  4. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  9. Algebra: Parabolė
  10. Fizika: