139.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x:3 = 13
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  2. Algebra: Priešingi daugianariai
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Algebra: Skaičių lygtys
  6. Algebra: Priešingi daugianariai
  7. Algebra:
  8. Algebra: Priešingi daugianariai.
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Dvinariai