139.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x:3 = 13
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priešingi daugianariai
  2. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  3. Algebra: Abcisės ašis
  4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  5. Algebra: Raidė - kintamasis
  6. Algebra: Kintamojo reikšmė
  7. Algebra: Dvinariai
  8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  9. Algebra:
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu