139.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x:3 = 13
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygties sąvoka
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  4. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  5. Algebra: Dvinariai
  6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu