139.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x:3 = 13
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Lygties sąvoka
  5. Algebra: Raidė - kintamasis
  6. Algebra: Funkcija
  7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  8. Algebra: Kintamojo reikšmė
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Algebra: Dvinariai