139.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x:3 = 13
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Abcisės ašis
  3. Algebra: Priešingi daugianariai
  4. Algebra: Skaičių lygtys
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Algebra:
  7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  8. Algebra: Vienodi vienanariai
  9. Algebra: Raidė - kintamasis
  10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas