2374.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Trikampių panašumo požymiai yra:
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  2. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  3. Algebra: Vienodi vienanariai
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  6. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  8. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  10. Algebra: