2374.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Trikampių panašumo požymiai yra:
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 3. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 4. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 5. Algebra: Vienanariai
 6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Vienanariai
 10. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 11. Algebra: Vienodi vienanariai
 12. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 13. Algebra: Skaičių lygtys
 14. Algebra: Racionalieji skaičiai
 15. Algebra: Raidė - kintamasis
 16. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Algebra:
 21. Algebra: Raidė - kintamasis
 22. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 23. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 24. Algebra: Lygties sąvoka
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 28. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 31. Algebra: Tapatybės
 32. Algebra:
 33. Algebra: Koordinačių plokštuma
 34. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 35. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 36. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 37. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 38. Algebra: Vienanario koeficientas
 39. Algebra: Panašūs daugianariai
 40. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 41. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas