1493.3. Trupmeniniai reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Dauginant vienanarius trupmenos forma, skaitikliai dauginami iš vardiklių?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Algebra: Skaičių lygtys
 4. Algebra: Koordinačių plokštuma
 5. Algebra: Raidė - kintamasis
 6. Algebra: Raidė - kintamasis
 7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Vienanariai
 10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 11. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 12. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 15. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 16. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 17. Algebra: Lygties sąvoka
 18. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 19. Algebra:
 20. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 21. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 22. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 23. Algebra: Vienanariai
 24. Algebra: Vienodi vienanariai
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 26. Algebra:
 27. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 28. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 29. Algebra: Racionalieji skaičiai
 30. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 33. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 34. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 35. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 36. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 37. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 38. Algebra: Vienanario koeficientas
 39. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 40. Algebra: Panašūs daugianariai
 41. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 42. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės