1493.3. Trupmeniniai reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Dauginant vienanarius trupmenos forma, skaitikliai dauginami iš vardiklių?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 3. Algebra:
 4. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Algebra: Tapatybės
 8. Algebra: Koordinačių plokštuma
 9. Algebra: Vienodi vienanariai
 10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 12. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 13. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 14. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 15. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 16. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 17. Algebra:
 18. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 19. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 20. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 21. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 22. Algebra: Racionalieji skaičiai
 23. Algebra: Raidė - kintamasis
 24. Algebra: Skaičių lygtys
 25. Algebra: Raidė - kintamasis
 26. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 27. Algebra: Vienanariai
 28. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 29. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 30. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 33. Algebra: Vienanariai
 34. Algebra: Panašūs daugianariai
 35. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 39. Algebra: Vienanario koeficientas
 40. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 41. Algebra: Lygties sąvoka
 42. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.