2711.3. Funkcija

Parašykite teisingą atsakymą.

Kokia funkcijos y=-\sqrt{x}+8 reikšmių sritis?

E(y) ∈ ;
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  3. Algebra: Grafikas
  4. Fizika:
  5. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  6. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.