1383.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia yra lygties x^{2}=-100 šaknis? (jei šaknies nėra, rašykite S, jei šaknis gali būti visi realieji skaičiai - rašykite R)
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Raidė - kintamasis
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Algebra: Priešingi daugianariai
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  8. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  9. Algebra:
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai