1383.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia yra lygties x^{2}=-100 šaknis? (jei šaknies nėra, rašykite S, jei šaknis gali būti visi realieji skaičiai - rašykite R)
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Raidė - kintamasis
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis