1383.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia yra lygties x^{2}=-100 šaknis? (jei šaknies nėra, rašykite S, jei šaknis gali būti visi realieji skaičiai - rašykite R)
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kintamojo reikšmė
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Skaičiaus modulis
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Algebra:
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Algebra: Veiksmai su vienanariais