1383.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia yra lygties x^{2}=-100 šaknis? (jei šaknies nėra, rašykite S, jei šaknis gali būti visi realieji skaičiai - rašykite R)
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra: Kintamojo reikšmė
  10. Algebra: