1383.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia yra lygties x^{2}=-100 šaknis? (jei šaknies nėra, rašykite S, jei šaknis gali būti visi realieji skaičiai - rašykite R)
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Koordinačių plokštuma
  9. Algebra: Ordinatės ašis
  10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k