873.3. Racionali išraiška

Parašykite reikiamą ženklą.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
4+\frac{x^{2}}{4} \frac{7}{2x}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionali išraiška
  2. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  3. Fizika:
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Fizika:
  7. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  10. Geometrija: