873.3. Racionali išraiška

Parašykite reikiamą ženklą.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
4+\frac{x^{2}}{4} \frac{7}{2x}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos būsenos
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Hiperbolė