873.3. Racionali išraiška

Parašykite reikiamą ženklą.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
4+\frac{x^{2}}{4} \frac{7}{2x}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Fizika: Šviesos spektras.
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  5. Algebra: Hiperbolė
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga