873.3. Racionali išraiška

Parašykite reikiamą ženklą.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
4+\frac{x^{2}}{4} \frac{7}{2x}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Geometrija:
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  5. Algebra: Hiperbolė
  6. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  7. Fizika: Šviesos spektras.
  8. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis