873.3. Racionali išraiška

Parašykite reikiamą ženklą.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
4+\frac{x^{2}}{4} \frac{7}{2x}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Hiperbolė
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  5. Fizika: Garso savybės.
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  8. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis