873.3. Racionali išraiška

Parašykite reikiamą ženklą.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
4+\frac{x^{2}}{4} \frac{7}{2x}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso sklidimas.
  2. Geometrija:
  3. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  4. Algebra: Hiperbolė
  5. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  6. Fizika: Šviesos spektras.
  7. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.