1524.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Užduotis.

Duotas brėžinys. Pavadinkite brėžinyje matomas: a) lygiagrečias tieses arba jų dalis (pavadinimą sudarykite iš 2 raidžių abėcėlės tvarka, pvz., FG;JK)
b) statmenį tarp jų.


Čia užrašykite atsakymą.

a) b)
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Racionalieji skaičiai
 2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 3. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
 4. Chemija: Medžiagos kiekis.
 5. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
 6. Fizika: Judėjimo rūšys.
 7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 8. Geometrija:
 9. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 10. Algebra: Hiperbolė
 11. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
 12. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 13. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 14. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 15. Fizika: Garso sklidimas.
 16. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
 17. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 18. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 19. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
 20. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 21. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 22. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 23. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 24. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 25. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 26. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 27. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 28. Algebra: Funkcija
 29. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 30. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 31. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 32. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 33. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 34. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 35. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 36. Algebra: Racionalieji skaičiai
 37. Algebra: Trupmenos
 38. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 39. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 40. Algebra: Racionali išraiška
 41. Algebra: Trupmenos
 42. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą