1524.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Užduotis.

Duotas brėžinys. Pavadinkite brėžinyje matomas: a) lygiagrečias tieses arba jų dalis (pavadinimą sudarykite iš 2 raidžių abėcėlės tvarka, pvz., FG;JK)
b) statmenį tarp jų.


Čia užrašykite atsakymą.

a) b)
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 3. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Fizika: Judėjimo rūšys.
 6. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
 7. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 8. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 9. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
 10. Algebra: Hiperbolė
 11. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 12. Chemija: Medžiagos kiekis.
 13. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 14. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
 15. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 16. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 17. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
 18. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 19. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 20. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 21. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 22. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 23. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 24. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 25. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 26. Algebra: Trupmenos
 27. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 28. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 29. Algebra: Racionalieji skaičiai
 30. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 31. Algebra: Trupmenos
 32. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 33. Geometrija:
 34. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 35. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 36. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 37. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 38. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
 39. Algebra: Funkcija
 40. Fizika: Garso sklidimas.
 41. Algebra: Racionali išraiška
 42. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą