1917.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Parašykite atsakymą.

Kokiu laipsniu reikia pakelti 7, kad gautume 343?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija y = x²
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Abcisės ašis
  4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė
  7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka