1917.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Parašykite atsakymą.

Kokiu laipsniu reikia pakelti 7, kad gautume 343?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  2. Algebra: Abcisės ašis
  3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  4. Algebra: Skaičių lygtys
  5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  6. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  9. Algebra:
  10. Algebra: Veiksmai su daugianariais