1314.3. Dvinariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas reiškinys yra dvinaris? x+7x
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Abcisės ašis
 2. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 3. Algebra: Dvinariai
 4. Algebra: Raidė - kintamasis
 5. Algebra: Dydžių priklausomybė
 6. Algebra: Vienanario koeficientas
 7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 8. Algebra: Funkcija y = x²
 9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Kintamojo reikšmė
 12. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 13. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 14. Algebra: Abcisės ašis
 15. Algebra:
 16. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 17. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 18. Algebra: Koordinačių plokštuma
 19. Algebra: Lygčių savybės
 20. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 21. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 22. Algebra: Vienodi vienanariai
 23. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 24. Algebra: Funkcija y = x²
 25. Algebra: Priešingi daugianariai
 26. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 27. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Vienanario koeficientas
 30. Algebra: Skaičių lygtys
 31. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 37. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 39. Algebra:
 40. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 41. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.