1314.3. Dvinariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas reiškinys yra dvinaris? x+7x
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dvinariai
  2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  3. Algebra: Abcisės ašis
  4. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Vienanario koeficientas
  8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.