1983.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Matematikos mokytoja motyvuoja mokinius organizuodama lobio ieškojimą mokykloje. Reikia rasti kabinetą, kuriame mokytoja yra paruošusi vaišių. Mokiniai turi apskaičiuoti reiškinio reikšmę. Gaunama trupmena, kurios skaitiklis rodo mokyklos aukštą, o vardiklis - kabinetą.

Parašykite atsakymą.

\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}\cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{-1}\cdot \left(-\frac{1}{5}\right)^2\cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2\cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}+\left(\frac{1}{4}\right)^1
aukštas
kabinetas
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 2. Algebra: Ordinatės ašis
 3. Algebra: Priešingi daugianariai
 4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 5. Algebra: Dydžių priklausomybė
 6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 10. Algebra:
 11. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Algebra: Skaičiaus modulis
 14. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 15. Algebra: Taško koordinatės
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 21. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 22. Algebra:
 23. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 24. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 25. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 26. Algebra: Trinariai
 27. Algebra: Taško koordinatės
 28. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 29. Algebra: Tapatybės
 30. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 31. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 32. Algebra: Racionalieji skaičiai
 33. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 34. Algebra:
 35. Algebra: Koordinačių plokštuma
 36. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 37. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 38. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 41. Algebra: Lygties sąvoka
 42. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys