435.3. Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.

Apskaičiuokite, kokia NaCl masė gramais susidarys, visiškai neutralizavus 7 g NaOH druskos rūgšties pertekliumi. Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus.

Reakcijos lygtis: NaOH + HCl → NaCl + H2O
g
Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
10. kl. Neorganinių medžiagų kitimai
Potemė
Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime
  2. Algebra: Geometrinė progresija
  3. Fizika: Darbas ir energija.
  4. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  5. Algebra: Kombinatorika
  6. Chemija:
  7. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  8. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  9. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  10. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos