435.3. Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.

Apskaičiuokite, kokia NaCl masė gramais susidarys, visiškai neutralizavus 7 g NaOH druskos rūgšties pertekliumi. Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus.

Reakcijos lygtis: NaOH + HCl → NaCl + H2O
g
Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
10. kl. Neorganinių medžiagų kitimai
Potemė
Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  2. Algebra: Tikimybės
  3. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  4. Chemija: Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.
  5. Fizika: Darbas ir energija.
  6. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  7. Algebra: Bendri elementai
  8. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  9. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  10. Fizika: Energijos transformavimas.