435.3. Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.

Apskaičiuokite, kokia NaCl masė gramais susidarys, visiškai neutralizavus 7 g NaOH druskos rūgšties pertekliumi. Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus.

Reakcijos lygtis: NaOH + HCl → NaCl + H2O
g
Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
10. kl. Neorganinių medžiagų kitimai
Potemė
Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  2. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  3. Fizika: Darbas ir energija.
  4. Algebra: Kombinatorika
  5. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  6. Algebra: Tikimybės
  7. Fizika: Elektros sauga.
  8. Fizika: Energijos transformavimas.
  9. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  10. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.