435.3. Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.

Apskaičiuokite, kokia NaCl masė gramais susidarys, visiškai neutralizavus 7 g NaOH druskos rūgšties pertekliumi. Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus.

Reakcijos lygtis: NaOH + HCl → NaCl + H2O
g
Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
10. kl. Neorganinių medžiagų kitimai
Potemė
Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškumas
  2. Algebra: Tikimybės
  3. Algebra: Tikimybės
  4. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  5. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  6. Algebra: Koeficientas
  7. Fizika: Darbas ir energija.
  8. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  9. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  10. Chemija: