435.3. Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.

Apskaičiuokite, kokia NaCl masė gramais susidarys, visiškai neutralizavus 7 g NaOH druskos rūgšties pertekliumi. Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus.

Reakcijos lygtis: NaOH + HCl → NaCl + H2O
g
Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
10. kl. Neorganinių medžiagų kitimai
Potemė
Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  3. Algebra: Koeficientas
  4. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  5. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime
  6. Fizika: Darbas ir energija.
  7. Fizika: Darbas ir energija.
  8. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  9. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  10. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.