2955.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu kūnas, sąveikaujantis 150 N jėga per 1,5 minučių pasiekė 90 km/h greitį. Kokia kūno masė?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Iracionalieji skaičiai