2955.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu kūnas, sąveikaujantis 150 N jėga per 1,5 minučių pasiekė 90 km/h greitį. Kokia kūno masė?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  3. Algebra: Grafikas y = k/x
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  5. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  6. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  7. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  8. Algebra: Tikimybė
  9. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė