2955.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu kūnas, sąveikaujantis 150 N jėga per 1,5 minučių pasiekė 90 km/h greitį. Kokia kūno masė?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  2. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Algebra: Tikimybė
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas