2955.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu kūnas, sąveikaujantis 150 N jėga per 1,5 minučių pasiekė 90 km/h greitį. Kokia kūno masė?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  10. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių