2955.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu kūnas, sąveikaujantis 150 N jėga per 1,5 minučių pasiekė 90 km/h greitį. Kokia kūno masė?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Fizika: Garso savybės.
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.