105.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite medžiagos pavadinimą. Kambario temperatūroje tai geltona kieta blizganti medžiaga, gerai laidi elektrai ir šilumai, pakankamai minkšta, didelio tankio 19.3 g/cm^3

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Chemija:
  3. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  7. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)