105.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite medžiagos pavadinimą. Kambario temperatūroje tai geltona kieta blizganti medžiaga, gerai laidi elektrai ir šilumai, pakankamai minkšta, didelio tankio 19.3 g/cm^3

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Chemija: 10. kl
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Chemija: Medžiagų įvairovė.