105.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite medžiagos pavadinimą. Kambario temperatūroje tai geltona kieta blizganti medžiaga, gerai laidi elektrai ir šilumai, pakankamai minkšta, didelio tankio 19.3 g/cm^3

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  3. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  6. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys