105.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite medžiagos pavadinimą. Kambario temperatūroje tai geltona kieta blizganti medžiaga, gerai laidi elektrai ir šilumai, pakankamai minkšta, didelio tankio 19.3 g/cm^3

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).