105.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite medžiagos pavadinimą. Kambario temperatūroje tai geltona kieta blizganti medžiaga, gerai laidi elektrai ir šilumai, pakankamai minkšta, didelio tankio 19.3 g/cm^3

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Algebra: Mediana
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  7. Fizika: Garso pasekmės.
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas