105.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite medžiagos pavadinimą. Kambario temperatūroje tai geltona kieta blizganti medžiaga, gerai laidi elektrai ir šilumai, pakankamai minkšta, didelio tankio 19.3 g/cm^3

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Chemija:
  5. Fizika: Šviesos spektras.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Algebra:
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis