941.3. Realieji skaičiai

Ar šioje skaičių grupėje yra be galo daug narių? Jeigu taip, rašykite "taip". Jeigu ne, nurodykite narių skaičių.

Sveikieji skaičiai (0;10)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Algebra: Parabolė
  5. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Algebra: ax² + bx = 0
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis