941.3. Realieji skaičiai

Ar šioje skaičių grupėje yra be galo daug narių? Jeigu taip, rašykite "taip". Jeigu ne, nurodykite narių skaičių.

Sveikieji skaičiai (0;10)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Parabolė
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Hiperbolė
  9. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  10. Algebra: Parabolė