941.3. Realieji skaičiai

Ar šioje skaičių grupėje yra be galo daug narių? Jeigu taip, rašykite "taip". Jeigu ne, nurodykite narių skaičių.

Sveikieji skaičiai (0;10)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Fizika:
  6. Algebra: Diskriminantas
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Algebra: Moda
  9. Chemija: 10. kl
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai