1738.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Su kuriuo kampu lygus duotasis kampas? Kampus rašykite pagal jų numerius didėjančia tvarka, atskirdami kableliu.


Kampas V
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Algebra: Dydžių priklausomybė.
 3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 5. Algebra: Skaičių lygtys
 6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 8. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 9. Algebra: Tiesinė funkci
 10. Algebra: Daugianariai
 11. Algebra: Skaičiaus modulis
 12. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 14. Algebra: Daugianariai
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Tapatybės
 17. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 18. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 19. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 20. Algebra: Vienanario koeficientas
 21. Algebra: Taško koordinatės
 22. Algebra: Ordinatės ašis
 23. Algebra:
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Algebra: Funkcija
 26. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 27. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 30. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 31. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Algebra:
 34. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Dydžių priklausomybė
 37. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 38. Algebra: Vienanario koeficientas
 39. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 40. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas