1738.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Su kuriuo kampu lygus duotasis kampas? Kampus rašykite pagal jų numerius didėjančia tvarka, atskirdami kableliu.


Kampas V
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Algebra: Daugianariai
 4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 5. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 11. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 12. Algebra: Dydžių priklausomybė
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 14. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 15. Algebra: Taško koordinatės
 16. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 17. Algebra: Skaičių lygtys
 18. Algebra: Vienanario koeficientas
 19. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 20. Algebra: Funkcija
 21. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 22. Algebra:
 23. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 24. Algebra: Dydžių priklausomybė.
 25. Algebra: Skaičiaus modulis
 26. Algebra:
 27. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 28. Algebra: Tiesinė funkci
 29. Algebra: Vienanario koeficientas
 30. Algebra: Daugianariai
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 39. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 42. Algebra: Ordinatės ašis