2706.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Kuriuose plokštumos ketvirčiuose yra funkcijos y=2+\sqrt{x} grafikas? Ketvirčių numerius rašykite didėjimo tvarka.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  3. Fizika:
  4. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Funkcija
  8. Fizika: Garso savybės.
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Fizika: