1710.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys teisingas? Sąvoka "ryšys" reiškia taisyklę, kai vieną aibę sudarančioms dalims priskiriamos kitos aibės dalys.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Raidė - kintamasis
 2. Algebra:
 3. Algebra: Ordinatės ašis
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 6. Algebra:
 7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 9. Algebra: Raidė - kintamasis
 10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 11. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 12. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Algebra:
 14. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 15. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 16. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 17. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 18. Algebra: Taško koordinatės
 19. Algebra: Procentai ir proporcijos
 20. Algebra: Vienanariai
 21. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Algebra: Ordinatės ašis
 26. Algebra: Panašūs vienanariai
 27. Algebra: Funkcija y = x²
 28. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 29. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 30. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 31. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 32. Algebra: Funkcija
 33. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 34. Algebra: Lygties sąvoka
 35. Algebra: Procentai ir proporcijos
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Algebra: Funkcija y = x²
 38. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 39. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 40. Algebra: Skaičių lygtys
 41. Algebra: Procentai ir proporcijos
 42. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga