2163.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota skaičių aibė: {1; 4; 1; 7; 0; 3; 1; 1; 5}. Apskaičiuokite modą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  4. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  5. Geometrija:
  6. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  7. Algebra: Parabolė
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Fizika: