2163.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota skaičių aibė: {1; 4; 1; 7; 0; 3; 1; 1; 5}. Apskaičiuokite modą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  3. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  4. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  9. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  10. Fizika: Šviesos spektras.