2163.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota skaičių aibė: {1; 4; 1; 7; 0; 3; 1; 1; 5}. Apskaičiuokite modą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Algebra:
  6. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.