2163.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota skaičių aibė: {1; 4; 1; 7; 0; 3; 1; 1; 5}. Apskaičiuokite modą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Algebra: Trupmenos
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Algebra: Parabolė
  10. Geometrija: