2163.3. Moda

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota skaičių aibė: {1; 4; 1; 7; 0; 3; 1; 1; 5}. Apskaičiuokite modą.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Geometrija:
  5. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  9. Algebra: Racionali išraiška
  10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.