140.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x*4-5=19
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštuma
  2. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  3. Algebra:
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  6. Algebra: Kintamojo reikšmė
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  9. Algebra: Taško koordinatės
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai