140.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x*4-5=19
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  2. Algebra: Ordinatės ašis
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  5. Algebra: Priešingi daugianariai
  6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Algebra: Funkcija