140.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x*4-5=19
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  4. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra:
  7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės