140.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x*4-5=19
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygties sąvoka
  2. Algebra: Skirtingi vienanariai
  3. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  8. Algebra: Taško koordinatės
  9. Algebra: Taško koordinatės
  10. Algebra: Ordinatės ašis