1601.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Pasirinkite atsakymą.

Lygiašonio trikampio _______________.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  4. Algebra: Vienodi vienanariai
  5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  6. Algebra:
  7. Algebra: Skaičių lygtys
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas