1601.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Pasirinkite atsakymą.

Lygiašonio trikampio _______________.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Raidė - kintamasis
 2. Algebra: Koordinačių plokštuma
 3. Algebra: Raidė - kintamasis
 4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 7. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 8. Algebra: Vienanario koeficientas
 9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 10. Algebra:
 11. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Algebra: Skaičių lygtys
 14. Algebra: Tapatybės
 15. Algebra: Vienanariai
 16. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 17. Algebra: Racionalieji skaičiai
 18. Algebra: Vienanariai
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 20. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 21. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 22. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 23. Algebra: Panašūs daugianariai
 24. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 31. Algebra: Lygties sąvoka
 32. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 33. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 34. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 35. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 36. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 37. Algebra:
 38. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 39. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 40. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 41. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 42. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.