41.3. Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas

Parašykite teisingą atsakyma

Ventiliatoriaus garso dažnis yra 18 Hz. Kokio tipo garsas?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Garsas
Potemė
Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Mediana
 2. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
 3. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 5. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 6. Chemija:
 7. Algebra: Tikimybė
 8. Algebra: Moda
 9. Algebra: Realieji skaičiai
 10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 11. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 12. Algebra: Formulė y = k/x
 13. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 14. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 15. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
 16. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 17. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
 18. Algebra: Trupmenos
 19. Chemija:
 20. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 21. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 22. Fizika: Garso sklidimas
 23. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas
 24. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 25. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
 26. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 27. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 28. Algebra: Trupmenos išraiška
 29. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 30. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 31. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas.
 32. Fizika: Masė ir tankis.
 33. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 34. Algebra: Parabolė
 35. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 36. Fizika: Archimedo dėsnis.
 37. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
 38. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 39. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai
 40. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 41. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
 42. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė