2175.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių seka: {-1; 41; -61; 1; 3; 0; 40; 53}. Kokia šių skaičių mediana?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  4. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Mediana
  7. Fizika: Garso pasekmės.
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės