2175.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių seka: {-1; 41; -61; 1; 3; 0; 40; 53}. Kokia šių skaičių mediana?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  3. Algebra: Tikimybė
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: ax² + bx = 0
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  7. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra: Mediana
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė